cách xây dựng mạng lưới quan hệ

Cẩm nang khởi động trước khi tìm việc dành cho sinh viên năm 2017

dau-hieu-duoc-thang-chuc

Thay vì chỉ tập trung tìm việc trên mạng, hãy mở rộng ra mọi nguồn có thể như báo giấy, người quen, hội chợ việc làm… Bên cạnh việc