cách viết thư tìm việc cho nhà tuyển dụng

Làm cách nào để viết thư tìm việc thu hút nhà tuyển dụng?

35

Hãy trình bày rằng bạn rất mong được gặp nhà tuyển dụng trong một cuộc phỏng vấn gần đây nhất để bạn có thể trao đổi nhiều hơn về