cách viết sơ yếu lý lịch

Năm 2017, có nên áp dụng bí quyết 6P khi đi xin việc hay không?

small_1476436752_2050833427_o9i9o_career_ladder

Hãy đảm bảo rằng bản sơ yếu lý lịch thể hiện rõ những điểm mạnh, sở trường và kỹ năng của bạn. Nếu có thể chứng minh các năng