cách viết hồ sơ xin việc dạng tổng hợp cho nhà tuyển dụng

Làm cách nào để viết hồ sơ xin việc dạng tổng hợp?

ho-so-xin-viec-dang-tong-hop

Nêu rõ thành tích của người tìm việc và thời điểm đạt được những thành tích này. Vì vậy, người tìm việc có thể tránh không để nhà tuyển