cách viết đơn xin thôi việc

Là sinh viên thì có nên “kén cá chọn canh” trong công việc hay không?

51919b33e19be27b80ebbd70fb1ffd06

Đi làm và muốn gắn bó lâu dài với công ty, ngoài việc biết được khả năng của chính bản thân, bạn trẻ cần biết điều mong muốn của

Bạn sẽ được gì và mất gì khi quyết định “nhảy việc” sang môi trường mới?

96b0b4cc85b0b84166ff38ad6e25c006

Trong công việc cũng vậy nếu bạn cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, thì suốt đời bạn vẫn là người mới trong một môi trường mới, để