cách viết đơn thôi việc

Hãy dùng nghệ thuật ứng xử tốt nhất để quyết định thôi việc

a489564e42c362ba1002f19f676b6ec0

Nếu đến thời hạn bạn xin nghỉ mà công ty chưa tìm được nhân viên thay thế hãy đề nghị với cấp trên cho phép bạn tiếp tục giúp