cách viết báo cáo

Các lỗi thường gặp của sinh viên khi viết báo cáo công việc là gì?

0f87d9272617ab263d0ee488cac86284

Đánh số thứ tự trong một bản báo cáo có vai trò quan trọng trong việc giúp người đọc nắm được cấu trúc của bài viết. Cách đánh số