cách thuyết phục sếp tăng lương

Bí quyết nào để có thể khiến sếp đồng ý tăng lương cho bạn?

56

Đừng bao giờ lấy đồng nghiệp khác ra so sánh, và cũng đừng bao giờ đe dọa nghỉ việc theo kiểu “Hoặc tăng lương cho tôi, hoặc tôi sẽ

Hãy làm theo những bước sau đây, bảo đảm bạn sẽ có mức lương cao đấy

62

Khi bạn yêu cầu tăng lương mà không thành công, có hai khả năng xảy ra. Một là sếp không đánh giá đúng bạn. Hai là sếp rất ủng