cách giao tiếp bằng ánh mắt với nhà tuyển dụng

Nếu bạn được mời đi phỏng vấn, bạn sẽ làm gì để chuẩn bị thật tốt?

t307744

Trò chuyện với NTD cũng giống như bạn đang thuyết phục khách hàng. Bạn cần chuẩn bị kỹ càng những gì bạn muốn giới thiệu về bản thân. Nếu