cách cải thiện kỹ năng ra quyết định là gì

Bạn sẽ làm gì để rèn luyện kỹ năng ra quyết định hiệu quả hơn?

e4befac15577fa7d350759edd2e61cbc

Tất nhiên bạn phải thừa nhận rằng bạn đã đưa ra quyết định với những thông tin tốt nhất có sẵn cho bạn vào thời điểm đó. Với việc