bí quyết thương lượng lương với nhà tuyển dụng

Người thương lượng lương cừ khôi thì thường sử dụng bí quyết gì?

ed2010salary_1-thumbnail

Đừng đồng ý ngay với mức lương NTD đưa ra đầu tiên. Các công ty thường định sẵn ngân sách tuyển dụng cho vị trí họ cần tuyển, đi