bí quyết tăng lương

Bí quyết nào để có thể khiến sếp đồng ý tăng lương cho bạn?

56

Đừng bao giờ lấy đồng nghiệp khác ra so sánh, và cũng đừng bao giờ đe dọa nghỉ việc theo kiểu “Hoặc tăng lương cho tôi, hoặc tôi sẽ