bí quyết luyện tập tác phong làm việc chuyên nghiệp là gì

Bí quyết luyện tập tác phong làm việc chuyên nghiệp là gì?

be26a4f8f86294723bd16ad6a978af5c

Hiệu suất là tỷ số so sánh giữa kết quả chúng ta đạt được với nguồn lực chúng ta bỏ ra (chi phí, thời gian..), nghiêng về khái niệm