bạn sẽ mất gì khi nhảy việc

Bạn sẽ được gì và mất gì khi quyết định “nhảy việc” sang môi trường mới?

96b0b4cc85b0b84166ff38ad6e25c006

Trong công việc cũng vậy nếu bạn cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, thì suốt đời bạn vẫn là người mới trong một môi trường mới, để