Làm cách nào để viết hồ sơ xin việc dạng tổng hợp?

Nêu rõ thành tích của và thời điểm đạt được những thành tích này. Vì vậy, có thể tránh không để nghĩ rằng đang cố che giấu khiếm khuyết nào đó trong quá trình làm việc trước đây.

Bạn đã từng làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau và nay bạn muốn phát triển nghề nghiệp lâu dài trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Bạn muốn viết để nhà tuyển dụng chú ý đến năng lực của bạn thay vì quan tâm đến quá trình làm việc trước đây. Bạn nên sử dụng dạng hồ sơ nào trong trường hợp này?

Kết quả hình ảnh cho hồ sơ xin việc

Đối với những trường hợp ứng viên chuyển đổi nghề sang một lĩnh vực hoàn toàn mới như bạn, hồ sơ dạng tổng hợp nêu bật những thành tích đạt được trong công việc trước đây và nêu rõ những khoảng thời gian thực hiện những công việc đó. Đây là dạng tổng hợp giữa cách viết theo trách nhiệm công việctheo trật tự thời gian bao gồm:

  • Phần giới thiệu mô tả Mục tiêu và Tóm lược nghề nghiệp
  • mô tả thành tích đạt được của ứng viên theo 3-5 nhóm kỹ năng khác nhau, kèm với thời gian làm việc, tên và địa chỉ công ty từng làm.

Ưu điểm:

Nêu rõ thành tích của người tìm việc và thời điểm đạt được những thành tích này. Vì vậy, người tìm việc có thể tránh không để nhà tuyển dụng nghĩ rằng đang cố che giấu khiếm khuyết nào đó trong quá trình làm việc trước đây.

Khuyết điểm:

Phần lớn nhà tuyển dụng không thích đọc hồ sơ dạng tổng hợp vì nó không thể hiện rõ toàn bộ quá trình làm việc trước đây của ứng viên.
Vì vậy bạn cần cân nhắc trường hợp của mình để chọn hình thức hồ sơ phù hợp nhất:

  • Hồ sơ viết theo trình tự thời gian: là dạng phổ biến nhất và được các nhà tuyển dụng ưa chuộng nhất. Nếu có quá trình làm việc liên tục và chuyên sâu vào một lĩnh vực nhất định, bạn hãy chọn hồ sơ này.
  • Hồ sơ viết theo trách nhiệm công việc hay dạng tổng hợp ít được sử dụng hơn và chỉ phù hợp với những người có không chuyên sâu vào một lĩnh vực nhất định, người muốn chuyển sang ngành nghề khác với lĩnh vực hiện tại, ứng viên có ít kinh nghiệm làm việc hay bị khoảng trống thời gian trong quá trình làm việc.

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>